Ryszard Milczewski-Bruno

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ryszard Milczewski-Bruno - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Milczewskiego-Bruno poświęcone miłości.