Samuel Twardowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Samuel Twardowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Twardowskiego poświęcone miłości.