Serbska pieśń ludowa

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Serbska pieśń ludowa - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze ludowej poświęcone miłości.