Stanisław Barańczak

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Stanisław Barańczak - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Barańczaka poświęcone miłości.