Wiersz miłosny Stanisława Grochowiaka pod tytułem Do Pani

Do Pani

Lubię z blachy twego kubka

Pić herbatę gorzką, pani —

Lubię głaskać twego szczura,

Gdy się do mych nóg przyczołga —

 

Albo gadam z pogrzebaczem,

Albo łajam karbidówkę:

Ordynarna to jest dama,

Nie zdobiąca twego dworu.

 

A wszak piękne masz niechlujstwo

Z astronomią złych pająków

Z ciemną kaźnią twej piwnicy,

Kędy boczki mrą na hakach.

 

O feudalna moja pani,

Chwalę sobie twe domostwo

Wieczny lennik na twych włosach,

Trwały wasal twego żebra...