Stanisław Grochowiak

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Stanisław Grochowiak - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Grochowiaka poświęcone miłości.