Tadeusz Łada Zabłocki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Tadeusz Łada Zabłocki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Zabłockiego poświęcone miłości.