Wiersz miłosny Tadeusza Micińskiego pod tytułem Bądź zdrowa

Bądź zdrowa

Bądź zdrowa! (jak dziwnie brzmi dzwon!)

Bądź zdrowa! (lecą liście z drzewa...)

Bądź zdrowa! (miłość jest jak zgon...)

Bądź zdrowa! (wiatr złowrogi śpiewa...)

— Już nigdy! —

Rwie serce twój płacz!

— Wydarł się z piersi niespodzianie,

— żegnam cię — trzeba — i Ty, Boże, racz —

— litości!... — —

W konie!... Chryste Panie.