Tadeusz Miciński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Tadeusz Miciński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Micińskiego poświęcone miłości.