Tadeusz Peiper

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Tadeusz Peiper - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Peipera poświęcone miłości.