Wiersz miłosny Tadeusza Śliwiaka pod tytułem Piwnice

Piwnice

w ciemnościach przypadkowej piwnicy

kryjąc się przed bombami

stłoczeni pospiesznie

nie znając imion

twarzy

koloru włosów

mocno objęci ze strachu

ty i ja obcy a najbliżsi sobie

całowaliśmy na przemian oczy dłonie usta

dwoje młodych tak bardzo kochających życie

 

nie wiem kim jesteś

nie wiem jak wyglądasz

po nalocie

wypchnęli nas z piwnic na światło

rozdzieliła nas ciżba

jak miałaś na imię [...]