Tadeusz Śliwiak

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Tadeusz Śliwiak - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Śliwiaka poświęcone miłości.