Tadeusz Wyrwa-Krzyżański

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Tadeusz Wyrwa-Krzyżański - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Wyrwy-Krzyżańskiego poświęcone miłości.