Wiersz miłosny Teresy Truszkowskiej pod tytułem Penelopa

Penelopa

Tka co dzień

piękną suknię jutra

której nigdy nie włoży —

 

co noc ją niszczy

by rankiem rozpocząć

na nowo —

 

Pomiędzy pragnieniem

a celem upływa życie

 

Ach suknia nigdy

nie będzie gotowa —

Realizacja nie zaprzeczy snom

Celowość czynem

Rozsądek miłości