Teresa Truszkowska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Teresa Truszkowska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Truszkowskiej poświęcone miłości.