Tomasz August Olizarowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Tomasz August Olizarowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Olizarowskiego poświęcone miłości.