Witold Wirpsza

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Witold Wirpsza - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Wirpszy poświęcone miłości.