Wiersz miłosny Witolda Wirpszy pod tytułem Pismo miłosne

Pismo miłosne

Pocałunek od wnętrza, na wewnętrznej

Powierzchni skóry; zapisany tam wielo—

Palczastością warg, wielopalczastością

Oddechu; pismem pełnym wygięć i

Zakosów, okalających jeden punkt:

On prowadzi w pseudogeometrycznym

Rzucie do miejsca w śródpiersiu, które

Rozpali w gwiazdę: w rozżarzonego gnoma.

Jego pismo będzie konspiracją i szalbierstwem,

Ze znakami otworzonymi ku dołowi.

Rana na wnętrzu skóry, zapisany znak

Pocałunku rozprzestrzenia się sferycznie,

Zapisuje nieczytelnie kulistość opisującą

Miejsce człowieka w miłości.