Władysław Nawrocki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Władysław Nawrocki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Nawrockiego poświęcone miłości.