Władysław Strzelnicki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Władysław Strzelnicki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Strzelnickiego poświęcone miłości.