Wiersz miłosny Władysława Strzelnickiego pod tytułem W imionniku Olimpii K.

W imionniku Olimpii K.

O , błogo, pączku róży, błogo ci na ziemi,

Gdy w poranku dni twoich gałązka zielona

Opiekuńcze nad tobą roztoczy ramiona

I kolebkę okryje listkami świeżemi,

 

I od skwarnych promieni, od burzy zasłoni...

O, błogo, pączku róży, błogo ci na ziemi,

Gdy cię wietrzyk usypia piosnkami cichemi

I całunkiem ociera perłę twojej skroni.

 

Ach! szczęśliwy ten słowik, co w wiosennej dobie

Ranną piosnkę wymarzył i odśpiewał tobie!

Ale gdy letnie słońce dolinę oświeci,

 

Kiedy piosnki ucichną i śpiewak odleci,

Nie zapomnij tych dźwięków, nie zapomnij, miła,

Co ubóstwiały ciebie, kiedyś pączkiem była.