Zbigniew Werner

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Zbigniew Werner - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Wernera poświęcone miłości.