Wiersz miłosny Zbigniewa Wernera pod tytułem Miłość spod "Zduński Woli"

Miłość spod "Zduński Woli"

Ach ty moja Maryśka!

Ach ty mój kwiateczku polny!

Jak ja żym cię kochoł!

O ja cię kręcę!

 

Ino ! Żeś mi się nie dała

Maryśka!

Ino! Żeś mnie opuściła...