Wiersz miłosny Zdzisława Dębickiego pod tytułem Podaj mi usta

Podaj mi usta

Podaj mi usta!... Chcę dziś wyssać z ciebie

Wszystko, co miłość twoja dać mi może...

Zanim świt nowe pozapala zorze,

Zanim się słońce pokaże na niebie,

Pragnę się upić twojem wonnem ciałem...

Ach, jakże długo ja ciebie szukałem!...

 

Podaj mi usta... Dokoła noc głucha,

My tylko dwoje na łożu rozkoszy

Nie śpimy jeszcze... Płomień, co wybucha

W naszych ekstazach — sen stąd cichy płoszy...

Podaj mi usta!... Chcę się twojem ciałem

Upić... Tak długo, długo cię szukałem...