Zdzisław Dębicki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Zdzisław Dębicki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Dębickiego poświęcone miłości.