Wiersz miłosny Zdzisława Dębickiego pod tytułem Tęsknota

Tęsknota

W toń morza cudnie szafirową

Rzucam to tęskne, ciche słowo:

Przyjdź!

Bo chociaż jesteś mi daleka,

Dusza cię moja tutaj czeka

Co dzień, co noc, co chwila —

 

Gdy wiatr w altanie mej rozchyla

Powiewne winorośli sploty,

W żałości spazmie i tęsknoty,

Na szafirowe patrząc morze

Skroś gęstą zieleń liści wina,

Do ciebie wołam, o jedyna,

Głos w puste śląc przestworze:

Przyjdź!

W miłości czekam i pokorze...