Zofia Rościszewska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Zofia Rościszewska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Rościszewskiej poświęcone miłości.