Wiersz miłosny Zofii Rościszewskiej pod tytułem Nie rzeknę nigdy

Nie rzeknę nigdy

Nie rzeknę nigdy — twego imienia

Więcej...

Niech śpi w mej duszy, niech śpi

głęboko

Wśród cienia...

Będzie mu lepiej, będzie goręcej

Na głębi...

Nie rzeknę nigdy — twego imienia

Więcej...