Zygmunt Różycki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Zygmunt Różycki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Różyckiego poświęcone miłości.