Adam Naruszewicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Adam Naruszewicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Naruszewicza poświęcone miłości.