Adam Ważyk

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Adam Ważyk - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Ważyka poświęcone miłości.