Edward Leszczyński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Edward Leszczyński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Leszczyńskiego poświęcone miłości.