Edward Pałczyński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Edward Pałczyński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Pałczyńskiego poświęcone miłości.