Edward Słoński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Edward Słoński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Słońskiego poświęcone miłości.