Elżbieta Cichla-Czarniawska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Elżbieta Cichla-Czarniawska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Cichla-Czarniawskiej poświęcone miłości.