Gottfried Benn

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Gottfried Benn - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Benna poświęcone miłości.