Helena Gordziej

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Helena Gordziej - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Gordzieja poświęcone miłości.