Jakob Michael Reinhold Lenz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jakob Michael Reinhold Lenz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Lenza poświęcone miłości.