Maria Czerkawska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Maria Czerkawska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Czerkawskiej poświęcone miłości.