Ryszard Berwiński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ryszard Berwiński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Berwińskiego poświęcone miłości.