Ryszard Sobieszczański

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ryszard Sobieszczański - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Sobieszczańskiego poświęcone miłości.