Stefan Napierski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Stefan Napierski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Napierskiego poświęcone miłości.