Sulpicja

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Sulpicja - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Sulpicji poświęcone miłości.