Tadeusz Nalepiński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Tadeusz Nalepiński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Nalepińskiego poświęcone miłości.