Władysław Szancer (Władysław Ordon)

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Władysław Szancer (Władysław Ordon) - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Szancera poświęcone miłości.