Eda Ostrowska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Eda Ostrowska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Ostrowskiej poświęcone miłości.