Elżbieta Szemplińska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Elżbieta Szemplińska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Szemplińskiej poświęcone miłości.