Friedrich Holderlin

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Friedrich Holderlin - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Holderlina poświęcone miłości.