Janusz Żernicki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Janusz Żernicki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Żernickiego poświęcone miłości.