Jerzy Ficowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jerzy Ficowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Ficowskiego poświęcone miłości.